Retack Design (Kamer van Koophandel: 01154975), verleent u hierbij toegang tot retack.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen en/of diensten.

Retack Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op retack.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Retack Design.

Beperkte aansprakelijkheid

Retack Design spant zich in om de inhoud van retack.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op retack.nl aangeboden materialen en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Retack Design.

In het bijzonder zijn alle prijzen op retack.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op retack.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Retack Design nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en/of diensten liggen bij Retack Design.

Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en/of diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Retack Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen en/of diensten anders aangegeven is.

Wie is Retack Design

Retack Design is een jonge organisatie die ondernemers helpt om hun bedrijf beter vindbaar te maken op het internet. Met ervaring in meer dan 200 webtrajecten zien wij kansen, ook bij bestaande websites en webshops.

Sinds 2009 zijn wij gespecialiseerd in het maken van websites, mobiele websites, zoekmachinemarketing, hosting en webteksten. Wij zorgen voor een goede website zodat u uw online identiteit koppelt aan een aantrekkelijke uitstraling met duidelijke inhoud.

Waarom Retack Design

  • Websites met online resultaat
  • Uitgebreide zoekmachineoptimalisatie
  • Solide hosting
  • Gespecialiseerde partners
  • Heldere communicatie en tekstadviezen
  • Persoonlijke projectbegeleiding